Uşaq psixologiyası,  məktəbəqədər hazırlıq və ibtidai sinif şagirdlərinin dərs hazırlıqları
3-6 yaşlı uşaqların məktəbəqədər hazırlığı:
  • Riyazi rəqəmlərlə tanışlıq
  • Əlifba — yazı vərdişlərinin aşılanması
  • Əmək vərdişlərinin aşılanması
  • Məntiqi oyunların təşkili
  • Ədəbi gecələrin, şeir müsabiqələrinin təşkili
  • Ümumi dünyagörüşü təsəvvürlərinin inkişafı

Bura eyni zamanda uşaqlar üçün xarici dil dərsləri (əsasən ingilis və rus dili dərsləri), rəsm və s. dərslər daxildir.

Kadr Kurslari adlı birinin şəkli.