Xidmət (051) 723 53 12 WhatsApp

Firma, idarə, ofis rəhbərləri, həmçinin fiziki şəxslər hesabatların gönrədilməsi və sənədləşmə işləri ücün müraciət edə bilərlər:

Daxildir: əmək haqqının hesablanması (vergi tutulmaları), əmək məzuniyyətlərinini hesablanması, istifadə olunmamış məzuniyyətlərə görə pul əvəzinin hesablanması və s.

Vergi hesabatlarının göndərilməsi (daxildi MMC və fiziki şəxslər üçün);

DSMF — üzrə  — B1, B3 hesabatlarının göndərilməsi;

Statistika hesabatlarının göndərilməsi.

  1. İşcinin işə qəbul üçün sənədlərin toplanması;
  2. Əmrlərin verilməsi;
  3. Əmək müqavilələrinin baglanmasi (işci və ya təşkilat, firma ilə);
  4. Əmək kitabcalarının acılması və ya qeydiyyatı;
  5. Məzuniyyətlər;
  6. Arayışlar;
  7. İş vaxtının uçotu tabeli üzrə qeydlər;
  8. Və ümumi yuxarıda göstərilənlərin qeydiyyatı.

Kadr hazırlığı

Mərkəz ölkəmizdə bazar iqtisadiyyatının inkişafı və onun artan rəqabət tendensiyaları müşahidə edildiyini nəzərə alaraq, şirkət və təşkilatların yüksək ixtisaslı və peşəkar kadr ehtiyatları ilə təmin edilməsinə xüsusi diqqət ayırmışdır. Bu zaman mərkəz nəinki şirkət və təşkilatların kadr potensialına daxil olan eyni zamanda öz biliklərini təkmilləşdirməklə özəl sektorda öz layiqli yerini tutmaq istəyən şəxslərin də təkmilləşdirilməsi istiqamətində fəaliyyət göstərir. Bu zaman hər bir şəxs seçdiyi vəzifəyə uyğun olaraq kompleks təlim və kurs proqramını keçir. Proqramlarda cari vəzifə üçün tələb olunan biliklər modullar şəklində təsvir olunur. Sonda bütün proqramı mənimsəyən şəxslər imtahan olunduqdan sonra onlara müvafiq dərəcə verilir.

Tələbələr üçün sosial məsuliyyət təşəbbüsü

Mərkəzin qarşısında duran ən başlıca vəzifələrdən biri də ali məktəblərdə təhsil alan tələbələrin biliklərinin daha da artırılması, onların müasir praktik biliklərlə silahlanması və müasir tələblərə cavab verən kadr kimi çıxış etməsi üçün təlim və kursların təşkilini əhatə edir. Təşkil olunan təlim və kurslarda Mərkəzin yüksək ixtisaslı mütəxəssisləri tərəfindən toxunulan məsələlərlə bağlı praktiki biliklər verilir və beləliklə də tələblərin fəaliyyət göstərmək istədikləri müasir iş mühitində adaptasiya müddəti azaldılır. Eyni zamanda bazar iqtisadiyyatı tələblərinə uyğun praktiki biliklər əldə edirlər. Sözsüz ki bu fəaliyyət universitetlərdə əldə olunan biliklərin daha da möhkəmləndirilməsi və yeni praktiki biliklərlə tələbələrin inkişafına xidmət edir. Təlim və kursları yüksək nəticələrlə bitirən tələbələri Mərkəz əməkdaşlıq etdiyi şirkət və təşkilatlara praktika keçməyə və yaxud işləməyə göndərməyi planlaşdırır.