Təlim haqqqında
 • Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə giriş.
 • Əmək müqaviləsi, əmək müqaviləsinin növləri.
 • Əmək müqaviləsinin rəsmiləşdirilməsi;
 • Xitam verilməsi;
 • Əmək müqaviləsinə əlavə dəyişikliklərin rəsmiləşdirilməsi;
 • Əmək müqaviləsinin işçi tərəfindən ləğv edilməsinin qaydası və əsasları;
 • Əmək müqaviləsinin İşəgötürən tərəfindən ləğv edilməsinin qaydası və əsasları;
 • Elektron hökümət portalına əmək müqaviləsi bildirişlərinin daxil edilməsi.
 • Vəzifə təlimatı.
 • İşə qəbulun rəsmiləşdirilməsi, kadr uçotunun aparılması.
 • Əmrlərin növləri.
 • İşə qəbul barədə;
 • İşdən azad olunmaq barədə;
 • Daimi başqa işə keçirilmə barədə;
 • Müvəqqəti başqa işə keçirilmə barədə;
 • Həvalə;
 • İntizam tənbehi barədə;
 • İşdən azad olunma barədə əmrin hazırlanması;
 • Əmrlərin qovluqlaşdırılmas
 • Və s..
 • Əmək vəzifələrinin kobud şəkildə pozulması halları.
 • Attestasiya
 • Iş yerlərinin attesatasiyası
 • İşçilərin attestasiyası
 • Attestasiya nəticələrinin tənzimlənməsi
 • İş saatları.
 • İstehsalat təqvimi və tabellərin hazırlanması.
 • İşçilərin məzuniyyət hüququ.
 • İstifadə olunmamış məzuniyyət günlərinin hesablanması.
 • Məzuniyyətin növləri.
 • Məzuniyyət əmrinin rəsmiləşdirilməsi.
 • Məzuniyyətdən geri çağırılma.
 • Mülkiyyətçinin dəyişməsi ilə bağlı sənədlərin tənzimlənməsi
 • İnsan resurslarının idarəolunması ilə bağlı hesabatlılıq.
 • Dövlət İdarələri ilə rəsmi yazışma və sənədləşmə işlərinin aparılması ( Məşğulluq İdarəsi, Sığorta şirkətləri ilə iş).
 • Məzuniyyətlərin, əmək haqqılarının, son haqq-hesablarin və s. (mühasibatlığa aid) öyrədilməsi. (Tələb olunan halda Vergi və DSMF hesabatlarını hazırlanması)
 • Ev tapşırığının müzakirəsi.
 • Praktik məşğələ.
 • Yekun test.